Pierwsza mobilność

Pierwszych pięcioro uczestników projektu rozpoczęło już swoją mobilność. Przebywają w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, gdzie na kursie językowo- kulturowym w Beet Language Centre szlifują swój angielski i poznają angielską kulturę.

Oto ich fotograficzna relacja z pobytu w Anglii.

Szkoła

Zajęcia bardzo naukowe

i na wesoło.

Nauczyciele także poznają angielską kulturę.

Zwiedzają Bournemouth

Pool

Stonehenge

Uczą się różnych ważnych rzeczy…

dobre rady

Przygotowanie do mobilności

1 marca rozpoczął się w liceum kurs językowo – kulturowy przygotowujący uczestników projektu do mobilności, czyli dwutygodniowego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Nauczyciele przystąpili do testu diagnozującego ich wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego, a także skorzystali z narzędzia  do samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych Europass – Paszport Językowy. Każdy z nich założył sobie również konto na platformie e-Twinning, która pozwala nauczycielom w Europie na nawiązywanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.

Oto jak pilnie się uczą.

 

 

Początek projektu

31 grudnia 2014 r. nasze liceum przystąpiło do realizacji projektu pt. Magister Scholasticus, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończy się 30 grudnia 2016 r.

Bierze w nim udział 16 nauczycieli liceum prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących, w tym 3 nauczycieli języka angielskiego, którzy w licealnych klasach dwujęzycznych realizują kształcenie CLIL na przedmiotach: chemia, matematyka i edukacja dla bezpieczeństwa.

Uczestnicy projektu są chętni do zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń, poznawania nowoczesnych metod i form pracy, wymiany dobrych praktyk oraz do współpracy w celu optymalnej realizacji celów założonych w projekcie.

Głównym celem projektu jest wsparcie wdrażanego w szkole kształcenia dwujęzycznego i międzynarodowej współpracy szkół poprzez doskonalenie językowe nauczycieli liceum, rozwój ich kompetencji kluczowych, zgodnie z ideą „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakłada kształcenie językowe, kulturowe i metodyczne prowadzone w szkole w dwóch etapach, przed mobilnością i po jej zakończeniu, oraz analogiczne kształcenie podczas dwutygodniowej mobilności zagranicznej w Wielkiej Brytanii.

koordynator projektu: Ewa Sławska